Välkommen

VÄLKOMMEN!YOGA ONLINE - YOGAKLASSER - SAMTAL - BEHANDLINGAR - FÖRELÄSNINGAR 

Höganäs Yogastudio i Höganäs och Lilla Yogahörnet i Helsingborg drivs av Ingela som är socionom, diplomerad ICF coach, stress- och avspänningspedagog samt internationellt KRI-certifierad Kundaliniyoga- och meditationslärare.


Ingela har mångårig erfarenhet främst som skolkurator men hon har även flera år bakom sig som kurator inom hospiceverksamhet samt inom Stockholms läns landsting inom palliativ hemsjukvård. 


Ingela erbjuder flera gånger i veckan yogaklasser i Kundaliniyoga och den svenska Mediyogan både i Höganäs och i Helsingborg. Det finns 12 platser i Höganäs och 8 platser i Helsingborg. Läs mer om yogaklasserna här. 


Ingela håller i yogaklasser i Kundaliniyoga och den svenska Mediyogan både i Höganäs och i Helsingborg. Utöver sedvanliga yogaklasser håller Ingela i särskilda yogagrupper med terapeutiskt upplägg exempelvis klasser för de som drabbats av stress- och utmattning samt även kurser och workshops för kvinnor som drabbats av bröstcancer. 


Utöver yoga och särskilda yogagrupper erbjuder Ingela stödsamtal. Samtalen pågår under 60 minuter och är av undersökande och utforskande karaktär där meningsfullhet och känsla av sammanhang klargörs. Ingela har ett salutugent förhållningssätt och arbetar med respekt för individens inneboende resurser, förmågor samt existensiella livsåskådning. Läs mer om samtal här. 


Välkommen!

KONTAKT 


Vill du komma igång med yoga eller har frågor tar du enkelt kontakt med Ingela genom att fylla i rutorna och trycka på skicka!

 
 
 
 

SAMTAL


Hur mår du? Behöver du någon att tala med? Ibland ställs vi inför stora utmaningar och oförutsedda händelser i livet. Många av oss kan någon gång i livet känna behov av samtalsstöd. Det kan handla om att man drabbats av plötslig sjukdom eller upplever en annan problematisk livssituation som gör att man söker professionell vägledning. 


Ingela har arbetat med professionella samtal sedan 2006. Hon har ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt och arbetar utefter en samtalsmodell som skapar fokus på den enskildes känsla av sammanhang och mening. I samtalet ger hon dig stöd att utforska dina tankeprocesser och lyfter fram faktorer och dina egna inneboende förmågor som ger välbefinnande. 


STRESS OCH UTMATTNING


Att uppleva stress då och då är vanligt men den stress som leder till allvarlig ohälsa och sjukskrivning är något helt annat. Stress på arbetsplatsen anses vara en av de absolut vanligaste orsakerna till utmattningssyndrom. Vanliga orsaker till stress är: 


 • Överbelastning. Många som lider av jobbstress har helt enkelt för mycket att göra och har inte möjlighet till adekvat återhämtning. Att köra på för hårt och för länge utan att ge sig själv tid till återhämtning kan leda till utmattning. Många som drabbats av stressrelaterad utmattning säger ofta att de inte kunde förutse sin utmattning. "Jag jobbade ju med något jag tyckte var roligt" är ett vanligt uttalande. Många har svårt att tolka signaler som trötthet, förändrad sinnesstämning, sömnproblem, förvirring, irritation och ilska. Tidsbrist kan vara orsaken till att individen "inte hinner lyssna inåt". Beteendeförändringar brukar vara diffusa och komma smygande under en längre tid och är därför svåra att upptäcka. 
 • Orättvisa. Att arbeta på en arbetsplats som inte känns rättvis kan vara en stor bakomliggande faktor till utbrändhet. Får dina arbetskollegor fortbildning, resor, intressanta uppdrag, priser och utmärkelser medan du sliter på kontoret överbelamrad med arbetsuppgifter? För att minska risken för att personer på en arbetsplats ska känna sig åsidosatta och bortglömda kan en transparant företagskultur där de anställda får information om vad som sker inom företaget förhindra arbetsrelaterad ohälsa. 
 • Inte tillräckligt med uppskattning. Förväntas det mycket av dig utan att du får något tillbaka? Att inte få tillräckligt med bekräftelse kan vara en stor bidragande faktor till stress på jobbet. En anställd som inte känner att hon inte får den uppskattning som förtjänas löper risk för att antingen bli omotiverad eller att sätta gasen i botten och jobba ännu hårdare.
 • Känslan av att inte ha kontroll. Att känna att man inte har kontroll på sin arbetsplats kan bidra till daglig stress som leder till psykisk ohälsa. Anledningarna kan vara många. Till exempel kan personen i fråga har arbetsuppgifter som är alldeles för svåra. För svåra arbetsuppgifter, i kombination med känslan av att inte ha kontroll, är en av de största orsakerna till mental ohälsa på arbetsplatser. 
 • Konflikter på arbetsplatsen. Vem har tolkningsföreträde på din arbetsplats? Finns det informella ledare som kör över dig när chefen inte är på plats? Arbetar du på en arbetsplats där kollegor ständigt tävlar mot varandra, medvetet förstör för andra och titt som tätt hamnar i konflikter? Om en anställd haft en konflikt med en kollega eller sin chef så ökar risken markant för sjukskrivning. COACHANDE STRESSHANTERINGSSAMTAL 

I ett coachande stresshanteringsamtal arbetar du tillsammans med din coach. Här får du genom samtal stöd och input, ett bollplank och någon som utmanar, ser dina styrkor och som hjälper dig att lyfta blicken för att se vilka justeringar du kan göra för att minska stressen. Du får någon som lyssnar till dig och som ger dig sin fulla uppmärksamhet. Du får prova metoder, verktyg och reflektionsövningar och göra justeringar i din takt och utifrån dina förutsättningar. Vi arbetar med både yttre och inre faktorer som kan påverka din hälsa och välbefinnande. Du arbetar med mental träning samt erhåller konkreta verktyg för återhämtning och stresshantering. Tillsammans kartlägger vi din nuvarande livs- och arbetssituation, och utifrån det sätter vi sedan mål och skapar en handlingsplan som är anpassad för dig och din situation. 


I ett stresshanteringssamtal: 


 • Fokuserar vi till största delen på nuet och ser över vad du behöver göra för att du ska må bra. Vi skapar en tydlig bild och karta över dina möjligheter till återhämtning, dina verktyg för ett gott självomhändertagande, social trygghet på din arbetsplats och din förmåga att kommunicera dina behov till din chef, arbetskollegor eller i allmänhet.
 • Använder vi hemuppgifter som en central del. Du får förslag på hemuppgifter utifrån dina behov och arbetar med dem mellan samtalen. Hemuppgifterna syftar till att ge dig nya upplevelser, reflektera och pröva olika alternativ till den situation du befinner dig i idag. 
 • Följer vi upp och ger kontinuerlig feedback till varandra, så att du ser dina framsteg under resans gång och har möjlighet att ge input.
 • Får du återhämtningsövningar. Vi hämtar övningar från mindfulness, avslappning, yinyoga, medicinsk yoga och mental träning.Så här bokar du ett coachande stresshanteringssamtal:

 • Boka samtal genom att ringa 0709 64 87 49 eller mejla: Ingela@hoganasyogastudio.se
 • Du får ett mejl tillbaka med ett frågeformulär som du mejlar tillbaka. Därefter kontaktar Ingela dig via telefon för avtal och bokning av samtal. 
 • Bokningsbara tider är Fredagar kl. 09:00 - 12:00 

 • Varje samtal är 60 min

 • Samtal äger rum på Lilla Yogahörnet i Helsingborg, Kopparmöllegatan 8 
 • Samtal kan även ske över skype, telefon, Google meet, Zoom eller vad som passar dig bäst. 
 • Betalning sker innan det planerade mötet/samtalet. Priser coachande stresshanteringssamtal: 

 • 1 samtal 60 min, 550 kr 
 • 3 samtal á 60 min,  1350 kr 
 • 6 samtal á 60 min, 2700 kr


Just nu erhåller du 30 % rabatt på dina 3 första samtal! 

OBS! Mental stresshantering, mindfulness och yoga räknas som skattefri personalvårdsförmån. Kvitto erhålles vid utfört samtal till din arbetsgivare.  

WALK & TALK - stresshantering under promenad

Walk & Talk terapi är en relativt ny terapiform som skapar balans för kropp och själ. Här kombinerar vi stödjande coachande samtal med promenader, yoga och mindfulnessövningar. Promenaden är cirka 75 min lång och under promenaden samtalar vi på ungefär samma sätt som när vi sitter i samtalsstolarna men med naturen som bakgrund.


Naturen ger kraft och energi, vi stannar upp, reflekterar och låter upplevelsen av här-och-nu få ta plats. När vi rör på oss så andas vi bättre och blir också lugnare och tänker mer klart. När vi är i rörelse sätter även tanken fart. Idéer kommer. Frågor föds. Sinnesintryck kittlar och världen framträder på ett nytt sätt. I samtalet får vi en chans att uttrycka oss och samtidigt omvärdera och reflektera. Ställa frågor och lyssna. Det gör att vi har lättare att lösa problem och konflikter.


Genom mindfulnessövningar, andningsövningar och rörelse hämtar vi energi, stressar ner samt tränar på att vara närvarande här och nu. Samtal på promenad öppnar för sinnliga intryck som ger upphov till tankar, känslor och meningsutbyten.


Promenaden avslutas med en sammanfattande reflektion ca 10 min innan vi skiljs åt. Fördelar med Walk & Talk:


  • Mindre stress

  • Mer motion
  • Mer energi

  • Bättre sömn

  • Balans för kropp och själ

  • Lättare att se problemlösningar och få nya infallsvinklar


Så här bokar du ett Walk & Talk stresshanteringssamtal under promenad:

 • Boka samtal genom att ringa 0709 64 87 49 eller mejla: Ingela@hoganasyogastudio.se
 • Du får ett mejl tillbaka med ett frågeformulär som du mejlar tillbaka. Därefter kontaktar Ingela dig via telefon för avtal och bokning av samtal. 
 • Bokningsbara tider är Fredagar kl. 09:00 - 12:00 

 • Varje samtal är 60 min

 • Betalning sker innan det planerade mötet/samtalet. Priser Walk & Talk - stresshanteringssamtal under promenad: 

 • 1 samtal 60 min, 550 kr 
 • 3 samtal á 60 min,  1350 kr 
 • 6 samtal á 60 min, 2700 kr


Just nu erhåller du 30 % rabatt på dina 3 första samtal! 

OBS! Mental stresshantering, mindfulness och yoga räknas som skattefri personalvårdsförmån. Kvitto erhålles vid utfört samtal till din arbetsgivare.  

HYRA AV LOKAL


Är du yogalärare, psykoterapeut, livscoach eller massör och letar efter en lokal i Helsingborg där du kan hålla dina klasser eller möta dina klienter/kunder?


Lilla Yogahörnet i Helsingborg går att hyra, både korttid och långtid, få timmar då och då eller hela dagar. 


Förfrågningar och bokningar av lokalen gör du enklast genom att fylla i kontaktformuläret här på sidan. 


Välkommen!

Höganäs Yogastudio

Svarvaregatan 6, Höganäs


Lilla Yogahörnet

Kopparmöllegatan 8, Helsingborg 


Mobil: 070 964 87 49

Mejl: Ingela@hoganasyogastudio.se

Copyright @ All Rights Reserved